FREELO ®

Springplank voor jouw solozaak of freelance rol

FREELO is een Gentse business school voor freelancers en éénpersoonszaken. Het eigentijdse loopbaaninstituut huisvest een oriënterende startambassade voor startlustige ideehouders, een blended en fysieke leercampus waar je je kan vervolmaken als Master of Solo Enterpreneurship en een open creatiehub om, samen met een andere solo-ondernemer, nieuwe business uit te vinden in de praktijk. Met een sterk maatschappelijk, pedagogisch en economisch samenwerkingspact willen we zo een onderbouwde bijdrage leveren aan jouw zakelijk carrièrepad. Door te inspireren, te richten en te doen. Tot gauw? Pieter.

SOLO WERKEN DOE JE NOOIT ALLEEN

Ontdek, ontplooi
en pitch jezelf

Als freelancer en éénpersoonsbedrijf word of ben je een rasechte solo-entrepreneur die jouw bedrijfsvoering zelf uitvoert in de rol van zowel oprichter als medewerker. Dat wil uiteraard niet zeggen dat je niet wil of kan samenwerken met anderen, of niet organisch wil groeien, maar je neemt bewust geen vaste medewerkers aan. Hoewel je jou ook moet bezighouden met financiële planningen, verkoop, het beheren van belastingen en andere kantoorzaken, zijn deze ondernemerstaken veelal eenvoudiger als ze betrekking hebben op slechts één persoon. Niettemin nopen economische wetmatigheden binnen dit ecosysteem veel solo-ondernemers ertoe om hun talenten en vaardigheden te versterken met kennis van buitenaf. Dit stelt op termijn zowel de marktwaarde van hun persoonsmerk veilig en laat hem of haar toe alle beheerstaken of groeidoelen van de zaak efficiënt te realiseren. FREELO wil hierin als talentpartner een maximale ondersteuning bieden en creëerde daarom een integrale dienstverlening op vlak van identiteitsvorming, professionele zelfontplooiing en co-business. Door onderzoek en studie te verbinden met economische transities en speerpunten uit de ondernemerspraktijk, zet het instituut zo sterk in op het inspireren, vormen en activeren van de lerende individu.

INSPIREREN. RICHTEN. DOEN.
Word eigenaar van jouw zelfstandige solobaan

FREELO business school is een sectoronafhankelijke organisatie die inspiratie, ondernemerskennis en economische focus biedt aan personen die willen aanvangen of doorstarten als solo-ondernemer. De organisatie wil hierbij haar bestaansreden duidelijk differentiëren en complementair maken aan bestaande Vlaamse actoren binnen de freelance-, kennis- en starterseconomie. Het wil in eerste instantie een inhoudelijke onderzoeks- en kennisintermediair zijn. FREELO ontleent hierbij haar mens- en talentgerichte dienstverlening aan het principe van economische toekomstverkenning en duaal leren ondernemen. De business school gelooft dat inspiratie, kennis en ambitie dé succeshefbomen vormen om loopbaanlang te ondernemen.

© FREELO business school
Loopbaaninstituut voor startende of actieve freelancers en éénpersoonszaken.
Met de medewerking van VLAIO, VDAB en STARTERSLABO. Freelo is een geregistreerd handelsmerk.
KBO-nummer 0789.390.057. Alle rechten voorbehouden. Disclaimer and privacy policy.